Ett AI-verktyg för anpassning av innehåll

Simpliread är ett AI-verktyg för att anpassa en webbplats innehåll. Med Simpliread kan användaren:

Simpliread har tagits fram för att tillgängliggöra information för grupper som omfattas av tillgänglighetskraven WCAG 2.1 AA.
Den kan också effektiv göra innehållet tillgängligt för dem som inte kan svenska eller har en kombination av språksvårigheter och andra tillgänglighetbehov.

Simpliread kan användas på vilken webbplats som helst, oavsett CMS.

Vilka ligger bakom verktyget?

Simpliread är utvecklat av webbyrån nobox tillsammans med kommunikationsbyrån Confetti.

Vill du veta mer om Simpliread?

Hör av dig till:
Christian Paulson, VD på nobox
073-0267410
christian@nobox.se